Polskie Prawo

Wyszukiwanie

Prawo zamówień publicznych

Ostatnia aktualizacja - styczeń 2014r.
(Tekst ujednolicony)
Tekst

Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień

Szybkie wyszukiwanie w ustawie
Np. "Art. 44", "Tytuł 2", "75"